Konsten att ha rätt bete när du fiskar

Om du är den som har lite vana av att fiska och har varit ute på några fisketurer tidigare i ditt liv har du säkert kunskapen om hur viktigt det är att ha rätt bete. När det gäller bete är detta ett vitt begrepp inom fiske, och det som kallas för bete har att göra med vilken typ av fiskare som du är. Här finns det de som fortfarande väljer att fiska med metspö, och då är det oftast levande bete som det talas om. Här kan det vara insekter, mask, mindre fiskar eller till och med bröd som gäller. Alla som fiskar på detta sätt har sitt eget favoritbete bland dessa. Det finns säkerligen flera också, men detta känner inte vi till.

Är Green_Highlander_salmon_flydu den som fiskar med kastspö kommer ditt bete oftast att kallas för drag. Här är det viktiga att välja rätt drag för rätt typ av fisk och vatten. De drag som finns här för att nämna några är wobbler, spinnare och skeddrag. Detta är bara några av de olika varianter som finns. En del som fiskar med kastspö använder även en egen blandning som de sätter som en deg på en hållare med massor av krokar. I detta fall är det oftast bottenmete som utförs med kastspö.

Som en tredje typ vi tänker ta upp på denna sida är det flugfiske som gäller. De som verkligen är intresserade av denna ganska svåra typ av fiske att bemästra brukar även tillverka sina flugor på egen hand, vilket är det bete som används här. Att tillverka dessa flugor är ett hantverk som tar ganska lång tid att klara av på ett bra sätt. Det finns dock mycket information och instruktioner för detta på nätet. I vilket fall är det ditt bete som kommer att avgöra om du får någon fisk eller inte.